Mevcut Kamu Sözleşmesi (Kullanım Koşulları), tüm hizmetlerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşulları düzenler. Hosta Blanca LLP (bundan böyle "Barındırıcı" olarak anılacaktır) https://hostablanca.com web sitesi (alt alanlar dahil) aracılığıyla şu an veya başka bir tarih için. Müşteri, hizmeti herhangi bir şekilde kullanan herhangi bir kişi veya şirkettir. Müşteri, web sitesini kullanarak veya Host tarafından sağlanan herhangi bir hizmeti satın alarak, Kamu Sözleşmesinin tüm beyanlarını kabul eder. Müşteri, Kamu Sözleşmesinin dikkatlice okunduğunu ve eksiksiz olarak kabul edildiğini garanti eder. Bu Kamu Sözleşmesi yazılı ve İngilizce'de geçerlidir. Tüm çeviriler otomatiktir ve yalnızca kullanım kolaylığı için mevcuttur.

1. Sözleşmenin Konusu

1.1. Host, Host'un web sitesinde açıklandığı şekilde bir sunucuda kullanılabilir bellek ve bilgi işlem kapasitesi, bant genişliği, e-posta hizmetleri ve diğer ilgili hizmetler sağlayacaktır. Ana bilgisayar, web sitelerinin depolanması veya internet üzerinden kullanılabilecek uygulamaların çalıştırılması için Müşteri hesabını otomatik olarak (veya manuel olarak) oluşturacak ve bunun için Müşteri Girişi ve şifre sağlayacaktır. Host, sunucuda depolanan verilerin ortak internet protokolleri aracılığıyla internetteki harici bilgisayarlar tarafından istendiğinde ve kesintiye uğramadan çağrı yapan bilgisayara iletilebilmesi için sunucu ile internet arasındaki bağlantıyı oluşturacak, sağlayacak ve sürdürecektir. Host, Müşteri tarafından Kamu Sözleşmesine uygun olarak saklanan verileri, internet üzerinden günde 24 saat, haftada yedi gün küresel kamuya sunmak için çaba gösterecektir. Kullanılan ağlar, üçüncü taraf ağlara olan arayüzleri de dahil olmak üzere, münhasıran Host tarafından işletilmediği sürece, ana bilgisayar ilgili web sitesine başarılı erişim için sorumluluk kabul etmez. Barındırıcı, tüm kullanım koşulları boyunca bu Kamu Sözleşmesine uygun olarak Müşteriye tüm Host hizmetlerini Müşterinin herhangi bir amacı için kullanma hakkı verir.

1.2. Host'un tamamlayıcı hizmetleri Domain kaydıdır. İstek üzerine Host, alan adlarını müşteri adına ilgili veren kuruma kaydettirecektir. Müşteri, Host'a, Müşteri adına, ilgili veren kuruluşta bir alan kaydı için gerekli tüm beyanları yayınlama veya tüm faaliyetleri yürütme yetkisi verir. Müşteri, alan adının gerçek atamasını ancak Host tarafından onaylandıktan sonra bekleyebilir. Host, alan adı siparişlerinin tahsisi ile ilgili sorumluluk kabul etmez ve hiçbir garanti vermez. Müşteri, Host'u seçilen alan adıyla ilgili olarak herhangi bir üçüncü taraf iddiasına karşı tazmin edecektir. Bir alan adının seçimi, kullanımı veya satın alınmasıyla ilgili tüm iddialar veya bir alan adıyla ilgili diğer iddialar,ddrdoğrudan Müşteriye gönderilir.

1.3. Erişim istatistiklerinin oluşturulması Host tarafından toplanır. Host, yasal yükümlülüğe uygun olarak her Müşteri için web sunucusunda erişim istatistiklerini hazırlayacaktır. Bu amaçla, sunucu günlük dosyaları günlük olarak değerlendirilir. Müşteriler, korumalı bir web sitesi aracılığıyla gerekli olan herhangi bir dönem için güncel ve geçmiş istatistikleri arayabilir. Tarihsel istatistikler en az iki yıllık bir süre boyunca saklanır. Müşteri, usulüne uygun olarak yürütülen meşru bir talep temelinde yetkili organlara erişim oluşturma istatistikleri sağlamayı anlar ve tamamen kabul eder.

1.4 Ev sahibi, yasal yapısı nedeniyle Birleşik Krallık'ta kalıcı olarak hizmet sağlamaz. Ödeme sistemi belirtilen bölgeden yapılan ödemeleri kabul etmemektedir. Hâlâ hizmetimize ihtiyacınız varsa ve Birleşik Krallık'ta ikamet ediyorsanız, talep etmek için sitedeki iletişim formunu kullanın.

2. Müşterinin Yükümlülükleri

2.1. Müşteri, Host'un herhangi bir hizmeti aracılığıyla İnternet'e aktarılan ve ayrıca Host'un hizmetleri kullanılarak saklanan verilerden tamamen ve tek başına sorumludur. Müşterinin verileriyle ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından yapılacak herhangi bir talep, doğrudan Müşteriye yönlendirilmelidir. Müşteri, verilerinin Ana Bilgisayarın sunucusunda tutulmasından sorumludur.

2.2. Müşteri, bir birey olarak, Ev Sahibinin hizmetlerini kişisel olarak kullanmayı kesinlikle taahhüt eder. Yasadışı kullanımı önlemek için hiçbir koşulda Host'un hizmetlerine erişimi üçüncü taraflara devretmeyin. Müşteri, bir şirket ise, Host hizmetlerinin hukuka aykırı kullanımını önlemek amacıyla Host hizmetlerine erişimi şirket çalışanlarının kısıtlamasını taahhüt eder. Müşteri, Host'un hizmetlerine erişimi yetkili olanlar da dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü şahsa devrederek, nerede ve kim olurlarsa olsunlar Müşteri'ye, Host'a veya üçüncü şahıslara karşı eylemleri veya eylemsizliklerinin tüm sorumluluğunu üstlenir. Yetkisiz üçüncü kişiler, Müşteri'nin bilgisi ve onayı ile sözleşme konusu depolamayı kullanan kişiler değildir.

2.3. Müşteri, yasal düzenlemelere, üçüncü kişilerin kişilik haklarına, marka haklarına veya ahlaka aykırı içerik girmeyeceğine dair güvence verecektir. Müşteriler, özellikle kullanıcıların yararına veri koruma hükümlerine dikkat etmelidir. Müşteri, her ne olursa olsun yasalara, üçüncü kişilerin, Host'un kişilik haklarına, ticari marka haklarına veya ahlak kurallarına veya diğer herhangi bir yasaya aykırı hiçbir içeriği yayınlamayacağını veya saklamayacağını garanti eder. Müşteri, özellikle, bölgesel ve uluslararası yasalarla birlikte, kullanıcıların çıkarları doğrultusunda veri koruma hükümlerine uymalıdır. Müşteri, Barındırıcının hizmetlerini kullanarak yasalara uygunluktan doğrudan (Ev Sahibinin katılımı olmaksızın) sorumlu olmak için tam ve yegane yükümlülükler üstlenir. Yukarıdaki koşulun ihlali durumunda, Müşteri, Ev Sahibinin maruz kaldığı zararları tazmin etmek için diğer tüm ihlallerden kaçınmakla yükümlüdür. Müşteri ayrıca, Müşterinin yasayı veya Kamu Sözleşmesini ihlalinden kaynaklanan zararlar ve masrafların tazmini için üçüncü şahısların taleplerinden Ev Sahibini tazmin etmeyi ve ibra etmeyi taahhüt eder. Serbest bırakma yükümlülüğü, Host'un tüm yasal savunma masraflarını (yasal masraflar, avukatlık ücretleri vb.) tamamen tazmin etme yükümlülüğünü de kapsar. Barındırıcı, yerel veya uluslararası mevzuatın ihlali, ahlak, insanlık ihlali veya diğer bariz şekilde kabul edilemez ihlallerin tespit edilmesi durumunda, Müşterinin hesabını bloke etme ve uygunsuz içeriği tamamen kaldırma hakkını saklı tutar.

2.4. Müşteri, Host'un sunucusundaki hesabının oturum açma bilgilerini ve şifresini korumak için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.

2.5. Müşteri'nin mevcut veya eski olmasına bakılmaksızın Host'un barındırma platformunun herhangi bir program koduna herhangi bir şekilde müdahale etmesi kesinlikle yasaktır.

2.6. Müşteri, Host'un hizmetlerinin kullanımı için zamanında ödeme yapmakla yükümlüdür. Ev Sahibinin hizmetlerini kullanmak için ödenen sürenin sonundan geç olmamak üzere. Aksi takdirde Host, Müşteri'nin hiçbir verisini kaydetmeden Müşteri'ye verilen hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir.

2.7. Müşteri, kendi verilerinin güvenliğini makul bir şekilde sağlamayı taahhüt eder. Müşteri, Host'un sunucusunda/sunucularında verilerin yalnızca bir kopyasını saklamayı taahhüt eder, kaybı durumunda Müşteri veya üçüncü şahıslar herhangi bir kayba uğramaz.

2.8. Müşterinin, bu Kamu Sözleşmesini ve ayrıca İnternet kullanımı için geçerli olan herhangi bir yasa veya düzenlemeyi ihlal eden herhangi bir faaliyette bulunması kesinlikle yasaktır. Ev Sahibi, en azından, Müşterinin güvenilirlik ve haklarına saygı adına hukuk normlarına, ahlaka ve bu Kamu Sözleşmesine tam olarak uyması nedeniyle bu koşulların Müşteriye gereksiz olarak uygulanmayacağını ummaktadır. Ev Sahibi, diğer Müşteriler ve herhangi bir üçüncü taraf.

2.8.1. Ev Sahibi, spam, kimlik avı, telif hakkı ihlali ve kötü amaçlı yazılım dağıtma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir yasa dışı faaliyet için Ev Sahibinin hizmetlerinin kullanılmasını yasaklar.

2.8.2. Müşteri, sunucunun diğer kullanıcılar için performansını olumsuz yönde etkileyen CPU, bellek veya disk alanı gibi aşırı sunucu kaynaklarını kullanamaz.

2.8.3. Ana Bilgisayar, Müşterinin istenmeyen e-postalar veya genellikle spam olarak bilinen diğer iletileri göndermesini yasaklar.

2.8.4. Host, bilgisayar sistemlerine veya ağlarına yetkisiz erişim elde etmeyi amaçlayan her türlü faaliyeti yasaklar.

2.8.5. Ev Sahibi, Müşterinin korsan yazılım veya telif hakkıyla korunan içerik dahil yasa dışı materyallerin dağıtımını yasaklar.

2.8.6. Müşteri, e-posta veya diğer mesajlaşma hizmetleri de dahil olmak üzere başkalarını taciz etmek veya tehdit etmek için Host'un barındırma hizmetlerini kullanamaz.

3. Ev Sahibinin Yükümlülükleri

3.1. Ev Sahibi, Ev Sahibinin web sitesinde Müşterinin ihtiyaç duyduğu hizmetleri seçtikten sonra Müşterinin hesabına erişim sağlamayı taahhüt eder. Paylaşımlı hosting, VPS, VDS hizmetleri otomatik olarak sağlanmaktadır. Hizmet sağlama süresi, seçilen işletim sistemi yapılandırmasına bağlıdır, ancak ödeme tarihinden itibaren en geç 48 saattir. Müşterinin karşı eylemleri gerekliyse, Host'un teknik çalışanı prosedürü netleştirmek için Müşteri ile iletişime geçecektir. Tahsis Edilmiş Sunucunun özelliklerinin düzenlenmesi ve koordinasyonu koşulları, nesnel nedenlerle ayrı ayrı müzakere edilir.

3.2. Ev Sahibi, barındırma hizmetleri için ödemeyi uygun şekilde kabul edecek ve e-posta yoluyla vergi ödemelerinin maliyetini ve payını detaylandıran bir elektronik makbuz sağlayacaktır.

3.3. Müşteri destek çalışanlarının programı ve sunucu ekipmanının bilgi işlem gücü de dahil olmak üzere gerekli kaynaklar mevcutsa, Host, Müşteriye Host'un web sitesinde belirtilen hizmetleri mümkün olan en kısa sürede sağlamayı taahhüt eder. alan adlarının ve diğerlerinin satın alınması ve transferi gibi ortak hizmetleri dahil olmak üzere web sitesinde belirtilenler. Host'un hizmeti sağlamak için daha fazla zamana ihtiyacı varsa, Host, Müşteri'yi erişilebilir bir şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür.

3.4. Ev Sahibi, Ev Sahibinin web sitesinde listelenen diğer hizmetlerin yanı sıra, snapshot, veri kurtarma kolaylığı için tasarlanmıştır ve Müşteri verilerinin bir yedek kopyası olabilir, ancak olmamalıdır.

3.5. Ev Sahibi, Müşterinin herhangi bir norm veya kuralın Müşteri tarafından ihlal edildiğine dair bir bildirim aldığı durumlar dışında, tamamen Müşterinin güvenilirliğine güvenerek, Müşterinin verilerinin ön, planlı veya diğer kontrollerini yapmakla yükümlü değildir. Bu durumda Ev Sahibi, şikayette belirtilen gerçekleri doğrulamak için Müşterinin verilerini kontrol eder. Şikayet haklı çıkarsa, Ev Sahibi, Ev Sahibinin bu Kamu Anlaşmasında öngörülen herhangi bir tedbiri uygulama veya yetkili kolluk kuvvetlerinin herhangi bir yasal gerekliliğine uyma hakkına sahiptir.

3.6 Host, Müşteri'nin işbu Kamu Sözleşmesi şartlarına uyması ve test süresini test için kullanması halinde, Host web sitesinde belirtilen hizmetin yedi günlük test süresi içinde Müşteri'nin iade talebini yerine getirmeyi taahhüt eder. Müşterinin test süresini başka amaçlarla (örneğin: e-posta dağıtımı vb.) kullanmayı amaçlayan faaliyeti, Ev Sahibini bu yükümlülükten kurtarır. İkinci durumda, geri ödeme Ev Sahibi yönetiminin takdirine bağlı olarak yapılır.

4. Kullanılabilirliğin Kesilmesi, Diğer Kusurlar, Geçici ve Kalıcı Kısıtlamalar

4.1. Sistem kullanılabilirliğinde aksamalar meydana gelirse, Müşteri bunu Host'a Bilet sistemi aracılığıyla derhal bildirecektir. Ev Sahibi, müsaitlik kesintisini derhal ortadan kaldırmaya çalışacaktır. Uzun vadeli, önemli depolama kusurları olması durumunda, Ev Sahibi, Müşteri tarafından verilen 14 günlük ek süre içinde kusurları giderme hakkına sahiptir. Önemli bir kusur, ek süre içinde giderilemezse, Kamu Anlaşması ortağı ödenecek ücreti azaltabilir.

4.2. Barındırılan verilerin yasa dışı içeriğine ilişkin yeterli gösterge mevcutsa, özellikle sözde bir kişinin uyarısı sonucunda, Host, depolanan veriler ile internet arasındaki bağlantıyı geçici olarak kesme (sistemin engellenmesi) hakkına sahiptir. açıkça asılsız olmadığı veya devlet yetkilileri tarafından yapılan soruşturmaların sonucu olmadığı sürece, ihlal edilen taraf. Bar, mümkünse, sözde ihlal edici içeriklerle sınırlandırılacaktır. Müşteriye baro hakkında bilgi verilmeli ve gerekçesi belirtilmelidir. Ayrıca Müşteri'den hukuka aykırı olduğu iddia edilen içerikleri kaldırması veya gerekirse yasal olduğunu ibraz etmesi ve ispat etmesi istenecektir. Bar, şüphe geçersiz kılındığı anda kaldırılacaktır. Müşteri, belirtilen eylemlerin neden olduğu olumsuz etkiyi 24 saat içinde ortadan kaldırmazsa, Ev Sahibi, ödenen fonları iade etmeden bu sözleşme kapsamında hizmeti askıya alma hakkına sahiptir.

4.3. Müşteri, kiralanan depolama alanında Host veya aracılarının sistemlerinin çalışma özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek veya bilinen güvenlik kusurları nedeniyle tehdit edebilecek programlar çalıştırırsa, Host, Müşterinin teklifini derhal engelleme hakkına sahiptir. Çubuk, mümkünse, olumsuz etkiye neden olan programlarla sınırlandırılmalıdır. Müşteri bar ile ilgili derhal bilgilendirilmeli ve gerekçesi belirtilmelidir. Müşteri, belirtilen eylemlerin neden olduğu olumsuz etkiyi 24 saat içinde ortadan kaldırmazsa, Ev Sahibi, ödenen fonları iade etmeden bu sözleşme kapsamında hizmeti askıya alma hakkına sahiptir.

4.4. Host ayrıca, müşterinin kararlaştırılan ücreti veya önemli bir kısmını ödemede temerrüde düşmesi durumunda, depolanan veriler ile internet arasındaki bağlantıyı geçici olarak kesme hakkına sahiptir. Ev Sahibi, fiili uygulamadan en az 48 saat önce bir engelleme gerçekleştirmeyi planladığını Müşteriye bildirecektir. Borçlar ödendikten sonra Ev Sahibi barı derhal kaldıracaktır. Yukarıda sayılan sebeplerden herhangi biri nedeniyle teklifin durdurulmasına rağmen Müşteri, baronun geçerli olduğu süre boyunca dahi kararlaştırılan ücreti ödemekle yükümlüdür.

4.5. Ev Sahibi, Müşterinin eylemleri veya eylemsizliği ile ilgili olarak kolluk kuvvetleri tarafından devam eden soruşturma hakkında usulüne uygun olarak bilgilendirilirse, Ev Sahibi, bu tür eylemler bu belgede öngörülmemiş olsa bile, kolluk kuvvetlerinin gerekliliklerine uygun hareket etme hakkını saklı tutar. anlaşma.

4.6. Müşteri özel bir IP alırsa,ddrhizmetin bir parçası olarak kullanılmak üzere veya sepaoransal olarak ve bu IP address spam posta veritabanında görünüyor veya Müşterinin hatası olmaksızın başka kısıtlamalara sahipse, Host 14 iş günü içinde bu kısıtlamaları iptal etmek için gerekli tüm önlemleri alır ve acil durumlarda gerekirse başka bir IP'ye geçer.ddress, Ana Bilgisayarın ek bir IP'ye sahip olması koşuluyladdres. Bu işlemler, Müşterinin ilgili biletle müşteri desteği talebi temelinde Ev Sahibi tarafından gerçekleştirilir. Ana bilgisayar, IP'nin bulunmadığını garanti etmez.ddrveritabanlarında, listelerde veya başka bir yerde bulunmaz.

5. Ek Sorumluluk Hükümleri

5.1. Barındırıcının Müşteriye veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı bu Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşmeyle ilgili tüm talepler için, sözleşmeden, haksız fiilden veya başka bir şekilde sorumluluğu, Müşteri tarafından Sağlayıcıya üç yıl boyunca ödenen ücretlerin toplam tutarı ile sınırlı olacaktır. (3) talep tarihinden hemen önceki aylar. Ev Sahibi, kar veya gelir kaybı, veri kaybı veya ikame mal veya hizmet maliyetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir dolaylı, özel, arızi, cezai veya sonuçsal zarardan sorumlu tutulamaz.

5.2. Müşteri, Host'u ve bağlı kuruluşlarını, memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını ve acentelerini, aşağıdakilerden kaynaklanan makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere her türlü talep, yükümlülük, hasar, kayıp, masraf ve giderlere karşı tazmin edecek ve bunlardan masun tutacaktır: Müşterinin Hizmetleri veya Müşteri İçeriğini kullanımıyla bağlantılı olarak.

5.3. Müşteri, yüklediği veya Hizmetler aracılığıyla kullanıma sunduğu tüm içerikten (müşteri içeriğinin kullanımı) tek başına sorumlu olacaktır (“Müşteri İçeriği”). Müşteri, Müşteri İçeriğinin yürürlükteki hiçbir yasayı veya yönetmeliği ihlal etmediğini veya herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt eder. Ev Sahibi, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, yürürlükteki kanunları veya düzenlemeleri ihlal ettiğini veya herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal ettiğini belirlediği herhangi bir Müşteri İçeriğini kaldırabilir.

5.4. Garantiler ve Feragatnameler. Ev Sahibi, bu Kamu Anlaşmasını yapma ve Ev Sahibinin web sitesinde listelenen Hizmetleri sağlama hakkına ve yetkisine sahip olduğunu beyan ve garanti eder. Bu Kamu Anlaşmasında açıkça belirtilenler dışında, Barındırıcı, ticari elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmetlerle ilgili olarak açık veya zımni başka hiçbir garanti veya beyanda bulunmaz. Müşteri, Hizmetlerin "olduğu gibi" sağlandığını ve Ev Sahibinin Hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmediğini kabul eder.

5.5. Geçerli yasa ve yargı yetkisi. Bu Kamu Sözleşmesi, kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın, Ev Sahibinin Atanmış Üyesinin bulunduğu eyaletin kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Bu Kamu Sözleşmesinden kaynaklanan veya bununla ilgili herhangi bir ihtilaf, Ev Sahibinin Atanmış Üyesinin bulunduğu ilçede bulunan eyalet mahkemelerinde çözülecektir.

6. Gizlilik

6.1. Taraflar, Müşterinin bu Kamu Sözleşmesini yerine getirirken Ev Sahibine Müşterinin herhangi bir gizli bilgisini sağlamadığını kabul eder. Müşteri, Ev Sahibinin, Müşteri tarafından sağlanan bilgilerin herhangi bir şekilde işe alınan ortaklar ve/veya diğer üçüncü taraflarla işbirliği de dahil olmak üzere, Ev Sahibi tarafından siparişi yerine getirmek için kullanılması konusunda Müşteri ile herhangi bir şekilde anlaşma yükümlülüğü olmadığını teyit eder, kanunen gerekli olanlar dahil.

7. Anlaşmazlıkları çözme

7.1. Müşterinin barındırma hizmetiyle ilgili bir sorunu varsa, ilk adımı Ev Sahibinin müşteri destek ekibiyle iletişime geçmek olmalıdır. Faturalandırma sorunları veya teknik zorluklar gibi birçok sorun, sağlayıcıyla doğrudan iletişim yoluyla çözülebilir. Host hizmetlerini rahat bir şekilde kullanmanız için gereken her şeyi yapacağız.

7.2. Sorun müşteri desteği aracılığıyla çözülemezse, Müşterinin resmi bir şikayette bulunması gerekebilir. Bu, Ev Sahibinin web sitesinde bir form doldurmayı veya belirlenmiş bir şikayet departmanına bir e-posta göndermeyi içerebilir. Şikayet, sorunu ve sorunun ilk ne zaman ortaya çıktığı ve sorunu çözmek için halihazırda hangi adımların atıldığı gibi ilgili ayrıntıları açıkça belirtmelidir. Bu durumda, Ev Sahibi, iddianın nedenini ortadan kaldırmak için bu Kamu Anlaşmasında belirtilen tüm eylemleri gerçekleştirir veya Ev Sahibinin takdirine bağlı olarak, madde 5.1'e dayalı tazminat için Kamu Anlaşması kurallarını uygular. sorunu çözmek mümkün değilse, bu Kamu Sözleşmesinin Müşteri desteği için bilet sistemi de dahil olmak üzere gerekli tüm iletişim bilgileri, Ev Sahibinin web sitesinde Müşteriye sağlanmaktadır.

7.3. Taraflar arasındaki tüm ihtilaflar ve talepler, bu Kamu Sözleşmesinin hükümlerine dayalı olarak ve bu Kamu Sözleşmesinde listelenen şekillerde müzakereler yoluyla çözülür. Müzakere yoluyla bir çözüme varılması mümkün değilse, uyuşmazlıklar 5.5 maddesi esas alınarak yasanın öngördüğü şekilde çözülür. bu Kamu Sözleşmesi.

8. Ücretlendirme

8.1. Müşteri, Ev Sahibinin web sitesinde belirtilen veya Taraflarca başka bir şekilde mutabık kalınan ücretleri yazılı veya e-posta yoluyla Ev Sahibine ödeyecektir. Tarifeler, Müşteri'ye önceden haber verilmeksizin her zaman Host'un web sitesinde değişiklik yapılarak değiştirilebilir. Ödeme, Müşteri tarafından, Host'un web sitesinde seçilen hizmete uygun olarak, Müşteri'nin Host'un web sitesindeki kişisel hesabında bu Kamu Sözleşmesi hükümleri uyarınca sağlanan yöntemler kullanılarak yapılır.

8.2 Müşteri satın almayı düşünmüyorsa Ev Sahibinin hizmetlerinin gelecek dönemlerinde, Müşteri alanındaki iptal aracını kullanmakla yükümlüdür kesinlikle Ev Sahibinin hizmetinin yenilenmesine ilişkin ödeme tahsil edilene kadar. İptal aracı, derhal iptal etmek veya ödenen sürenin sonunda içindir. Müşteri, Hizmet Yenilemenin yaklaşan günü hakkında Ev Sahibinden otomatik bildirimler alır. Hizmeti derhal veya ödenen sürenin sonunda iptal ettiğinizde, Host hizmetinin kullanımı için ödenen sürenin sonunda planlanan otomatik ödemeyi de derhal iptal etmiş olursunuz. Müşterinin konuyla ilgili bir kararının bulunmaması durumunda belirtilen süre içinde uzatılması için para borçlandırılmadan önce hizmeti sonlandırmakGelecek döneme ait otomatik ödeme, Müşterinin hizmetin uzatılmasına rızası olarak kabul edilir ve herhangi bir geri ödeme yapılmaz. sağlanan.

8.3Taraflar, ödeme sistemi komisyonunun Ev Sahibi tarafından hiçbir koşulda iade edilmeyeceğini kabul eder.

9. Mücbir sebep halleri

9.1. Mücbir sebep, bir tarafın kontrolü dışındaki ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen öngörülemeyen durumlar anlamına gelir. Bir web barındırma sağlayıcısı için mücbir sebep durumları şunları içerebilir:

  1. 9.1.1 Doğal afetler: Bunlar, Ev Sahibinin altyapısına zarar verebilecek veya operasyonlarını aksatabilecek depremler, kasırgalar, seller, orman yangınları, kasırgalar ve diğer doğa olaylarını içerir.
  2. 9.1.2 Elektrik kesintileri: Şiddetli hava koşulları, altyapı hasarı veya sistem arızaları gibi çeşitli nedenlerle elektrik kesintileri meydana gelebilir. Bu kesintiler, Ana Bilgisayarın Müşterisine hizmet sunma becerisini etkileyebilir.
  3. 9.1.3. Terör veya savaş eylemleri: Terör veya savaş eylemleri, internet bağlantısı da dahil olmak üzere bir ülkenin altyapısının normal işleyişini bozabilir ve bu da Host'un operasyonlarını etkileyebilir.
  4. 9.1.4. Hükümet eylemleri: Ulusal tecrit veya sokağa çıkma yasakları, İnternet veya IP gibi herhangi bir Hükümet eylemiddress engelleme veya başka herhangi bir şey, Ev Sahibinin personeli ve ekipmanı dahil olmak üzere insanların ve malların hareketini kısıtlayarak hizmette aksamalara yol açabilir.
  5. 9.1.5. Siber saldırılar: Siber saldırılar, Host'un altyapısını ve sistemlerini tehlikeye atabilir, kesintilere ve hizmet kesintilerine yol açabilir.

9.2. Mücbir sebep hallerinde, Ev Sahibi sözleşmeden doğan yükümlülüklerden muaf tutulur veya Ev Sahibinin seçimi ne olursa olsun yükümlülüklerini yerine getirmesi için ek süre verilir.

10. Şartlar

10.1. Bu Kamu Sözleşmesi, Müşteri tarafından kabul edildiği tarihte başlayacak ve Taraflardan herhangi biri tarafından bu Kamu Sözleşmesinin hükümlerine uygun olarak feshedilene kadar devam edecektir. Müşteri tarafından bu Kamu Sözleşmesinin hükümlerinin tam ve koşulsuz kabulü, hangisi önce gerçekleşirse, Ev Sahibinin web sitesinin kullanımı, Ev Sahibinin web sitesine kayıt veya Ev Sahibinin hizmetleri için ödeme yapılması olarak kabul edilir.

10.2. Taraflardan herhangi biri, herhangi bir nedenle veya hiçbir neden göstermeksizin diğer Tarafa bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmaksızın bu Kamu Anlaşmasını feshedebilir. Ev Sahibi ayrıca, Müşterinin bu Sözleşmenin herhangi bir şartını veya koşulunu ihlal etmesi durumunda, Müşteriye bildirimde bulunarak bu sözleşmeyi derhal feshedebilir.

10.3. Sözleşmenin feshi üzerine, Müşteri, Host hizmetlerinden yararlanmak için önceden ödediği herhangi bir ay için, söz konusu ayın tek bir gününün kullanılmaması durumunda, önceden ödediği bakiyeyi geri alma hakkına sahiptir. Müşteri'nin bu sözleşmenin şartlarını veya yürürlükteki ulusal veya uluslararası mevzuatı ihlal etmesi ve bunun sonucunda Müşteri'nin hesabının bu Kamu Sözleşmesi'ne dayanarak bloke edilmesi veya kolluk kuvvetlerine herhangi bir şekilde itiraz edilmesi durumunda peşin ödenen fonlar iade edilmeyecektir. öngörülen şekilde.

11. Ev sahibinin ayrıntıları

Hosta Blanca LLP (“Ev Sahibi”):

Sınırlı Sorumlu ortaklık

Kayıtlı Ofis Addres:

128 Şehir Yolu Londra
EC1V 2NX
İNGİLTERE 

Kayıt numarası: OC445755

SIC Kodları: Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler|Web portalları

KDV numarası: